Wie zijn wij?

Stichting helpt Jongeren heeft als doel het financieel ondersteunen van projecten
die gericht zijn op het opheffen van achterstandssituaties van jongeren in Rotterdam
.

Verzoeken tot financiele ondersteuning van projecten voor jongeren buiten Rotterdam
worden ook in behandeling genomen. Deze projecten krijgen bij de selectie van
toekenning een lagere prioriteit.

 

Selectiecriteria bij toekenning steun

SHJ geeft alleen financiele ondersteuning van projecten die door anderen worden uitgevoerd.

in de regel is de maximale vergoeding per project 5000